Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Bến Cầu Tây Ninh

Có 813 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Bến Cầu Tây Ninh. Các công ty tại Huyện Bến Cầu Tây Ninh tập trung chủ yếu ở Xã Lợi Thuận 185 công ty, ...

CÔNG TY TNHH C&H COLORS

3901279289

Lô B 6, 2, Khu Công nghiệp TMTC, thuốc KKTCK Mộc Bài, ấp Thuậ, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu