Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Tây Ninh

Trên địa bàn Tây Ninh đang có 11,520 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Tây Ninh tập trung chủ yếu ở Thành phố Tây Ninh 2,903 công ty, Huyện Hòa Thành 1,779 công ty, Huyện Trảng Bàng 1,552 công ty, Huyện Gò Dầu 1,108 công ty, Huyện Châu Thành 963 công ty, Huyện Tân Châu 859 công ty, ...