Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Tây Ninh

Trên địa bàn Tây Ninh đang có 12120 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Tây Ninh tập trung chủ yếu ở Thành phố Tây Ninh 3071 công ty, Huyện Hòa Thành 1849 công ty, Huyện Trảng Bàng 1695 công ty, Huyện Gò Dầu 1193 công ty, Huyện Châu Thành 997 công ty, Huyện Tân Châu 908 công ty, ...