Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Tây Ninh

Trên địa bàn Tây Ninh đang có 11,676 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Tây Ninh tập trung chủ yếu ở Thành phố Tây Ninh 2,956 công ty, Huyện Hòa Thành 1,801 công ty, Huyện Trảng Bàng 1,611 công ty, Huyện Gò Dầu 1,128 công ty, Huyện Châu Thành 968 công ty, Huyện Tân Châu 873 công ty, ...