Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Tây Ninh

Trên địa bàn Tây Ninh đang có 11,978 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Tây Ninh tập trung chủ yếu ở Thành phố Tây Ninh 3,032 công ty, Huyện Hòa Thành 1,832 công ty, Huyện Trảng Bàng 1,669 công ty, Huyện Gò Dầu 1,171 công ty, Huyện Châu Thành 988 công ty, Huyện Tân Châu 895 công ty, ...