Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Tây Ninh

Trên địa bàn Tây Ninh đang có 11,833 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 9 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Tây Ninh tập trung chủ yếu ở Thành phố Tây Ninh 2,994 công ty, Huyện Hòa Thành 1,820 công ty, Huyện Trảng Bàng 1,642 công ty, Huyện Gò Dầu 1,152 công ty, Huyện Châu Thành 981 công ty, Huyện Tân Châu 885 công ty, ...

CÔNG TY TNHH EXOPLANET

3901264966

Số 256, tỉnh lộ 782, ấp Phước Đức, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu